Okul Öncesi Dönemi Çocuklarında Perine Hijyeni

Çocuklar her ne kadar toplumda bir ‘birey’ olarak yer alsalar da her zaman aile ve bakımından sorumlu olan kişilerin desteğine ihtiyaç duyarlar. Günümüzde okul öncesi dönem çocuklarına kurumlarda sağlığı koruma ve geliştirme ile ilgili birçok uygulama anlatılıp öğretilmektedir. Bu uygulamalar genellikle ağız hijyeni, el yıkama, banyo yapma, beslenme ve fiziksel aktivite gibi konuları içermektedir. Önemli olan hem aile hem de kurumda görevli öğretmen/sorumlu kişilerin bu bilgilere hakim olması ve çocukla ilgili takibinin yapılmasıdır. Bu nedenle aile ve çocuğun bakımından sorumlu kişiler arasında etkili bir iletişim ve iş birliğinin sağlanması gerekmektedir.

Çocuklar bireysel hijyenlerini karşılama konusunda hem fiziksel hem de bilişsel açıdan yetersiz kalmaktadır (1). Özellikle perine hijyeni çocukluk döneminde oldukça önemli bir konudur (1,2). Perine bölgesi; anüs ile üreme organı arasında kalan bölge olarak tanımlanmaktadır. Perine hijyeni ise bu bölgenin temizliğinin sağlanmasını ifade etmektedir (2).

Çocukluk döneminde üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en fazla görülen enfeksiyon türü idrar yolu enfeksiyonudur (3). İdrar yolu enfeksiyonu perine hijyeninin yetersiz veya yanlış yapılması nedeniyle ortaya çıkmakta ve genellikle tekrarlamaktadır. Kız ve erkek çocuklar karşılaştırdıklarında, idrar yolu enfeksiyonu kız çocuklarda daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi de üretra, vajina ve rektal bölgenin birbirine çok yakın olmasıdır (2,3). Bu nedenle perine bölgesinin temizliğinde bazı kritik noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Dışkılama sonrasında genital bölgenin temizliği yapılırken özellikle kız çocuklarında üretradan rektuma doğru silme işlemi yapılmalıdır (4,5). Ters yönde yapılan silme işlemi rektal alandaki dışkının üretra bölgesine doğru taşınıp, kirliliğin oluşmasına neden olmaktadır. Bu durumda mikroorganizmaların bölge üzerine yerleşip çoğalması kolaylaşmakta ve enfeksiyon oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Genital bölge kapalı, nemli ve karanlık bir bölgedir. Genital bölgenin bu özelliği de zaten enfeksiyon gelişmesi için başlı başına bir risk yaratmaktadır. O nedenle genital bölge temizlenirken üretradan rektuma doğru silme işlemi yapılmalı, bölge kurulanmalı ve temiz iç çamaşırları kullanılmalıdır (5). Eğer çocuk alt bezi kullanıyorsa kirli bezler uzun süre çocuk üzerinde bırakılmamalıdır. Eğer çocuk alt bez kullanılmıyorsa, iç çamaşırının özelliği de önem arz etmektedir. Çocuklar için kullanılan iç çamaşırları renksiz, pamuklu yapıda olmalı ve çok sıkan iç çamaşırları giydirilmemelidir. Çocuklarımızın ‘perine hijyeni’ni doğru şekilde yaparak, onları üriner sistem enfeksiyonlarından korumak ve onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak mümkündür.

Öğr. Gör. Ayşegül YILDIZ

 

Kaynaklar

  1. Çavuşoğlu, H. (2011). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset Basımevi, ISSBN: 975-94996-3-0, 10. Baskı, 20-67.
  2.  Demirbağ, B , Tanır, M , Kuğuoğlu, S . (2011). Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulaması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi , 13 (2) , 49-58 .
  3. Cemek, F., Odabaş, D., Şenel, Ü., & Kocaman, A. T. (2016). Personal hygiene and vulvovaginitis in prepubertal children. Journal of pediatric and adolescent gynecology, 29(3), 223-227.
  4. Alabbasy, A. J., Mohammed, Z. A., Jaber, T. F., & Salman, F. S. (2021). Review in Diagnosis and Treatment of Urinary Tract Infection in Children. International Journal Of Advanced Research In Medical & Pharmaceutical Sciences(IJARMPS) 6(2), 1-6.
  5. Pandey, S., Sharma, P., Kumar, S., & Sharma, P. (2020). Urinary tract infection and its clinico-epidemiological profile in children: an observational study. European Journal of Molecular & Clinical Medicine (EJMCM), 7(10), 3656-3661.E-Bülten Kayıt

Montessori Anaokulu hakkında bilgi almak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız