Piyano Kursu

Kurs Günü: Cumartesi

Katılımcı Yaşı: 5 -12 (Kız ve erkek)

Piyano eğitiminin çocuklara faydaları:

1) Beyin ve vücut koordinasyonunu geliştirir.

Piyano çalarken beynimizin yanısıra vücudumuzu da kullanırız. Bir yandan gözlerimiz ile notaları takip ederken, diğer yandan belirli bir tempo içerisinde sağ ve sol el parmaklarımızla tuşlara ve ayaklarımızla pedallara basarız. Dolayısıyla piyano eğitimi alan çocuklar hem beyinlerini hem de vücutlarını belirli bir koordinasyon içerisinde birarada kullanmayı öğrenirler.

Piyano eğitimi el ve göz koordinasyonunu geliştirdiği için çocukların yazı yazmayı daha kolay bir şekilde öğrenmesini sağlar. Bunun yanısıra güzel el yazısı ile yazma becerisini geliştirir.

2) Konsantrasyon süresini arttırır.

Piyano çalarken nota takibi yapmak, çalınan eserin temposunu doğru ayarlamak ve bu tempoyu devam ettirmek, sağ ve sol elin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak çocuklarda konsantrasyon süresini geliştirir.

3) İşitsel beceriler geliştirir.

Çocuklar piyano eğitimi sayesinde sesleri ve seslerdeki vurguları birbirinden ayırt etmeyi öğrenirler. Bu sayede ise çevrelerindeki seslere karşı duyarlılıklarını ve gürültülü bir ortamda sesleri ayrıştırıp istedikleri yere odaklanma kabiliyetlerini geliştirirler.

4) Sözel becerileri geliştirir ve birden fazla yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırır.

Müzik yaparken beynimizin çalışan kısımları konuşurken de çalışır. Bu sayede çocukların konuşma ve kendilerini daha iyi ifade etme yeteneği gelişir. Beynimizde dil ve müzik merkezleri birbirleri ile benzeşik bir şekilde çalıştığı için küçük yaşta başlayan piyano eğitimi çocukların birden fazla yabancı dili öğrenmelerini kolaylaştırır.

5) Hızlı okuma becerisi kazandırır.

Piyano çalarken aynı anda iki satırın okunması, hızlı bir şekilde nota takibi yapılması gibi nedenlerden dolayı piyano çalanların daha hızlı bir şekilde kitap okudukları ve okuduklarını anladıkları biliniyor.

6) Zekâyı geliştirir.

Piyano eğitimi beynin hem sağ hem de sol lobunun aynı anda kullanılmasını sağlar. Sağ ve sol beyni aynı anda kullanmak ise beyindeki sinirsel bağlantıları güçlendirir.

Sol beyin fonksiyonlarının etkili bir şekilde çalışmasını sağladığı için piyano dersi alan öğrencilerin matematik ve fen gibi sayısal alanlarda diğer çocuklardan daha başarılı oldukları araştırmalarla kanıtlanmıştır.

7) Hafızayı geliştirir.

Piyano eğitimi alan çocukların hafızaları daha kuvvetli olur ve çevrelerinde karşılarına çıkan olayları daha kapsamlı bir şekilde kavrarlar. Bu sayede kendilerini daha iyi ifade etmeyi öğrenirler. Yeni öğrendikleri becerileri daha hızlı kavrar ve uygularlar.

8) Çalışma disiplini verir.

Küçük yaşlardan itibaren düzenli bir şekilde alınan piyano dersleri çocukların hayatlarını daha disiplinli ve düzenli olarak kurgulamalarına yardımcı olur. Her ders tekrarında somut olarak ilerlediklerini görmeleri onlara hayatta çalışmanın ve tekrarların önemini farkettirir.

9) Soyutlama yeteneğini geliştirir.

Kaliforniya Irvine Üniversitesi’nin Öğrenme ve Hafıza Nörobiolojisi Bölümü’nde görevli olan fizikçi Gordon L. Shaw ile Wisconsin Üniversitesi’nden psikolog Frances H. Rauscher, piyano eğitiminin çocuklar üzerindeki etkisi hakkında bir araştırma yaptı. Bu araştırma için anaokuluna giden üç ve dört yaşlarında toplam yetmiş sekiz çocuk seçildi. Tüm çocuklara deneyin başlangıcında zekâ testi uygulandı ve ailelerinin sosyo – ekonomik ve kültürel yapılarının, gittikleri anaokullarının eşdeğer olmasına dikkat edildi. Seçilen çocuklar dört gruba ayrıldıktan sonra birinci gruba şan ve piyano dersi, ikinci gruba sadece şan dersi, üçüncü gruba bilgisayar dersi verilirken, dördüncü gruptakilere hiçbir şey öğretilmedi. Birinci gruptaki çocuklar haftada iki kez on beşer dakikalık piyano dersi alıyordu ve bu çocukların eşit süreyle ders almalarına özen gösterildi. Sekiz ay boyunca diğer grupların da çalışmaları sürdü.

Bu eğitimin ardından çocuklara yeniden zekâ testi uygulandığında çıkan sonuç araştırmacılar için pek de sürpriz olmadı. Sekiz ayın sonunda diğer gruplardaki çocukların zekâlarında önemli bir gelişme kaydedilmezken, piyano dersi alan gruptakilerin IQ’larında yüzde 46’lık bir gelişme görüldü. Bütün çocuklar bu ölçüm için beş ayrı teste tabi tutulmuştu. Bu testler, puzzle birleştirmek, gösterilen desenleri yapmak, geometrik şekilleri tanımak, nesnelerin doğru renklerini ve resimlerdeki hataları bulmak üzerine kuruluydu.

Deney üç – dört yaşlarındaki çocuklar üzerinde yapılmış olsa da Shaw ve Rauscher on iki yaşına kadar alınan piyano derslerinin çocukların zekâ gelişiminde etkili olacağının altını çiziyor. Çünkü müzik tıpkı matematik veya satranç gibi yüksek beyin fonksiyonları gerektiren bir uğraş ve bu alanlar aynı zamanda iyi gelişmiş ‘spatial’ zekânın da temelini atıyor. Spatial zekâ, görsel dünyayı algılayabilme, nesnelerin görüntülerini zihinde oluşturabilme ve bunların farklılıklarını kavrama yetisine verilen ad. İki araştırmacı çocukların yoğrulmaya hazır beyinlerindeki nöronların yeni bağlantılar oluşturmak için son derece müsait olduğunu anlatıyor. Piyano dersleri nöronları eğiterek beynin korteksindeki algısal gelişmeyi sağlıyor.

Yapılan pek çok bilimsel araştırma bu iki bilim insanını doğrular nitelikte. Biyologlar yeni doğmuş çocuğun beynindeki fazla sayıdaki hücrelerden bir kısmının nöronlarla birbirine bağlanmış hücre ağının dışında kaldığını söylüyor. Bebeklerde konuşmaları dinlemek, parlak renkli oyuncaklarla oynamak ve müzik dinlemek gibi durumlar bu sinirleri güçlendirerek çocukta zekâ gelişimini sağlıyor. Shaw ve Rauscher’in araştırmaları da zaten bu temele dayanıyor. İki bilim insanı piyano eğitiminin bu sinirsel bağlantıyı güçlendirdiğini ve çocuğun zekâsını yüzde 46 oranında arttırdığını ispatlıyor.

Araştırmanın mimarlarından biri olan Dr. Rauscher da çocukken piyano ve çello dersleri almış. Rauscher’e göre bu dersler son derece etkili: “Müzik zihinsel imgelemeyi ve bu imgeleri notaları kullanarak müziğe dönüştürmeyi gerektirir. Müziğin fen ve matematikle bu açıdan çok fazla ortak yönü olduğunu düşünüyorum.”

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun genel sanat yönetmenliğini yapmanın yanısıra 1990-2005 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Müzikoloji Bölümü'nün başkanlığını üstlenmiş olan ve müziğin zekâ üzerine etkilerini araştıran piyanist ve müzikbilimci Prof. Dr. Filiz Ali de iki araştırmacının bulgularını destekler nitelikte konuşuyor: “Müzik ne kadar soyut görünse de son derece bilimsel ve matematiksel. Müziğin içinde matematik var. Notalar, solfej hepsi matematik üzerine kurulu. Piyano çalmak matematiksel düşünmeye benziyor. Hem beyni hem bedeni çalıştıran piyano, notaları algılayan beynin tuşlara dokunan parmaklara, pedallara basan ayağa emir vermesiyle bir koordinasyon oluşturur. Bu da beynin birden fazla bölgesini çalıştırarak çok yönlü düşünmeyi ve bağlantılar kurmayı sağlar, beynin kullanımını geliştirir.”

Ancak çocuğunuzun zeki olması için onu piyano başına zorla bağlamanın bir anlamı olmadığını unutmayın. Çünkü zorlanırsa piyano dersinden nefret edecektir ve müziği ona bir oyun gibi öğretmek en doğru yöntem olacaktır.E-Bülten Kayıt

Montessori Anaokulu hakkında bilgi almak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız