Çocukların İletişim Becerilerini Geliştirmek İçin Etkili Bir Yöntem: Yaratıcı Drama

İnsan toplumsal bir varlıktır ve daima çevresi ile iletişim içerisindedir. Çünkü insan, kendini anlatma ve iletişim halinde olduğu insanları anlama ihtiyacı duyar. Kendini anlatma ve karşısındaki insanı anlama gereksinimi insan olmanın doğasında vardır.

Bireylerin etkili bir iletişim süreci gerçekleştirebilmeleri için 3 ön koşul gerekmektedir. Bunlar:

  • Kendi duygularını fark edip, kendini ifade edebilmek,
  • Karşısındaki bireylerin duygu ve düşüncelerini dikkate alabilmek,
  • Kendi tutum ve davranışlarını da kendinin ve karşısındaki bireyin içinde bulunduğu bağlama göre değerlendirebilmektir.

Kuşkusuz bu gereklilikleri yerine getirebilmek için iletişime yönelik etkili dinleme, duyguları anlama ve ifade etme, beden dili, empati gibi becerileri geliştirmek gerekmektedir.

Yaratıcı drama etkili bir iletişimde gerekli olan bu becerileri geliştirmek için kullanılabilecek yöntemlerden biridir.

Yaratıcı drama nedir?

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir düşüncenin, bir konunun doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider eşliğinde yürütülür. Yapılan tüm etkinlikler kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Peki, yaratıcı drama çocuğun iletişim becerisini nasıl geliştirir?

Yaratıcı drama bireylerin içinde bulundukları psikolojik, sosyal ve fiziksel durumları anlayabilmemiz ve bu bireylerle iletişim kurabilmemiz için bir araç niteliği taşımaktadır. Benzer şekilde çocukların da kendilerini tanımaları ve ifade etmeleri sürecinde de etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Yaratıcı drama; anne-baba ve öğretmenlere, çocukların sahip oldukları sınırlı yaşam deneyimi ve sınırlı kelime dağarcıklarının ötesinde onları anlayabilmek, çocuklarının iç dünyalarındaki çatışmaları görebilmek ve kendini ifade etmekte güçlük çeken çocuklara ulaşabilmek için bir kanal yaratır.

Yaratıcı drama bir grup etkinliğidir. Çocukların bu grup etkinliklerinde yer alması onların duygularını ve hayal gücünü harekete geçirir. Temeli oyuna dayanan yaratıcı drama çalışmaları ile çocukların problem çözme becerileri gelişir. Böylece çocuklar yaşamlarında daha sonra karşılarına çıkabilecek sorun ve sorunların çözümünde deneyim kazanmış olur. Bu durum yaratıcı dramanın yaşamın bir provası olmasından kaynaklanmaktadır.

Yaratıcı drama ile çocuklar, toplumsal yaşama uyum sağlayabilmesi için gerekli olan farklı düşünme, empati kurma, sözlü ve sözsüz iletişim kurma, duygularının ve bedeninin farkında olma, dinleme ve anlama becerisi kazanırlar. Bu kazanımlar çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve psikomotor gelişimlerine de katkı sağlamaktadır.

Yaratıcı drama süreçleri içerisinde iletişimin her türlü öğesi sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sürece katılan çocuklar iletişim sürecinde öncelikle kendi düşüncelerinin, duygularının ve bedeninin farkına varmaktadır. Bu kazanımlarla çocuklar birçok duygu ve düşünceyi önceden deneyimleyerek kendilerini geliştirme imkânı bulurlar.

Anne ve babaların özellikle okul öncesi dönemde çocuklarının yaşam yolunun drama ile kesişmesini sağlamak hem çocukları için hem de çocuklarıyla olan ilişkileri için önem arz etmektedir.

Unutulmamalıdır ki; yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı drama;

  • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme,
  • Problem çözme becerilerini geliştirme,
  • Kendini tanıma,
  • İletişim becerileri geliştirme,
  • Sosyal gelişim,
  • Dinleme ve anlama becerisi,
  • Hayal gücünü geliştirme gibi birçok alanda yarattığı kazanımlarla çocuklara ve yetişkinlere rehberlik etmektedir.

 

Öğr. Gör. Gizem Karabudak

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler Programı
E-Bülten Kayıt

Montessori Anaokulu hakkında bilgi almak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız